Een goed CV is het halve werk

Als je een diploma hebt behaald, is het tijd om te gaan solliciteren. Een sterk Curriculum Vitae (CV) is daarbij een onmisbaar item. Ongeacht in welke beroepsgroep of op welk niveau je solliciteert, er zal je altijd gevraagd worden naar een CV. Vaak is een CV zelfs het eerste wat je potentiële werkgever van je te zien krijgt. Hoewel een goed CV nooit een garantie is op het krijgen van de baan, met een slecht CV ben je zeker van een afwijzing. Daarom in deze post: hoe maak je een goed CV?

Vaste ingrediënten
In een CV staan een aantal dingen standaard vermeld. Dit zijn je:

  • Persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum en plaats, telefoonnummer en emailadres
  • Werkervaring: werkgevers, functies, verantwoordelijkheden en opmerkelijke resultaten. Begin met je meest relevante ervaring, aangezien mensen bovenaan beginnen met lezen en dan meteen het belangrijkste zien.
  • Opleidingen: diploma’s, cursussen, certificaten (met jaartallen erbij!). Als er onderdelen van je opleidingen belangrijk zijn voor je baan, vernoem die dan expliciet
  • Vaardigheden: bijvoorbeeld talen, computervaardigheden, rijbewijs, typdiploma

Kiezen voor een uiterlijk
Er zijn ruwweg twee manier om een CV op te stellen. De eerste variant is de ‘chronologische’, die begint met je persoonsgegevens, daarna een bondige profielschets (samenvatting van de belangrijkste punten uit je CV), je werkervaring, je opleidingen, je nevenactiviteiten zoals vrijwilligerswerk of commissies, je overige vaardigheden en afsluitend kort iets over jezelf als persoon.

In een ‘vaardigheden’-CV staat wat je allemaal kunt centraal. Eerst vertel je over je vaardigheden (die relevant zijn voor de functie), dan je werkervaring, opleiding en afsluitend je persoonlijke interesses. Welke van de twee CV-stijlen je kiest is persoonlijk én ligt aan de functie.

Het is aan te raden om bij een open sollicitatie op je CV een bondige profielschets te vermelden, dan kan men in één oogopslag zien of je geschikt bent voor een functie. Bij een open sollicitatie is de kans groot dat je CV in een databank komt, zonder je brief. Door een profielschets op je CV te zetten, kan men later dan nog iets over jou als persoon lezen.

Een aantrekkelijk CV
Om succes te boeken, moet een CV zo prettig mogelijk door te nemen zijn. Gebruik daarom witregels, bullets of tabs om overzicht te creëren. Denk ook na over wie het leest. Waar is hij naar op zoek? Dus: welke informatie moet bovenaan? Gebruik alleen beroepsjargon als je zeker weet dat de lezer het ook zal begrijpen.

Sta ook stil bij je taalgebruik. Geen ellenlange zinnen, spelfouten of onaangename zinconstructies. Aparte lettertypen vallen wel op, maar meestal niet in de positieve zin. Hou het dus bij Times New Roman, Helvetica, Arial of Tahoma. Een handgeschreven CV overigens wordt zelden gewaardeerd.

En tot slot
Nog twee laatste tips om een waterdicht CV te kunnen maken: een CV moet nooit langer zijn dan twee A4’tjes én laat je resultaat altijd even lezen aan iemand anders. Zo sluipen er nooit foutjes in. Succes met solliciteren!

Terug naar boven