Examen doen bij de Associatie

Voor deze blogpost van de Onderwijsblog heb ik contact gehad met Natasja Kroon. Zij is de algemeen directeur van exameninstelling, de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Dit examenbureau heeft al aan veel IPD-cursisten hun financieel-administratieve diploma’s kunnen uitgeven. Ik vroeg haar wat de Associatie doet en waarom ze zo’n goed imago hebben bij werkgevers.

Wie is Natasja Kroon?

Natasja Kroon werkt met veel plezier voor de Associatie. Voordat ze er 3,5 jaar geleden directeur werd, werkte ze onder andere voor een opleidingsinstituut met opleidingen in de zorg en welzijn. Daarnaast is ze als bestuurslid betrokken bij de NRTO, de brancheorganisatie voor het particulier onderwijs. Ze is haar loopbaan gestart in de accountancy. Haar allround ervaring zet zij nu in om de kwaliteit van de diploma’s van de Associatie hoog te houden!

Wat doet de Associatie precies? Waar staan jullie voor?

De Associatie bestaat al ruim 70 jaar en is toonaangevend in de markt bij het maken én afnemen van examens voor hooggewaardeerde diploma’s. We nemen jaarlijks zowel schriftelijk als digitaal meer dan 50.000 examens af.

Ons exameninstituut ontwikkelt, examineert en corrigeert examens voor onder andere de volgende vakgebieden: financieel-administratief, management, juridisch, secretarieel en meer. Wij overleggen per vakgebied met de branche wat een kandidaat moet beheersen om succesvol aan het werk te gaan. Elk examen is dus op de praktijk afgestemd. Wij zijn betrokken bij het gehele proces; de inhoud van de examens, de afname, de correctie en uiteindelijk het uitgeven van diploma’s. Onze organisatie bestaat uit een groep van zo’n 30 vaste werknemers. Daarnaast hebben we maar liefst 500 mensen op freelancebasis die bijdragen aan de ontwikkeling en de afname van de examens.

Waarom is het verstandig om een diploma te halen? Wat is de meerwaarde van het diploma op de arbeidsmarkt?

De Associatie is toonaangevend in de markt. Een diploma betekent in de huidige arbeidsmarkt veel. Zeker wanneer de persoon in kwestie een diploma heeft van de Associatie. Als werknemer moet je ervoor zorgen dat je geschoold bent en blijft.

En waarom is het belangrijk dat u onafhankelijk bent? Wat voor voordelen biedt dat de examenkandidaat?

Kwaliteit is een speerpunt bij een onafhankelijk examenbureau als de Associatie. Ons kwaliteitsbeleid is erop gericht dat al onze examens voldoen aan de eisen die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap oplegt. Wij nemen landelijk examens af, waardoor de examens dus niet van elkaar verschillen.

Wij houden de branche zelf ook in de gaten: welke vaardigheden dient men te beheersen om zijn of haar vak goed te kunnen uitoefenen? Onze diploma’s zijn dan ook gericht op actuele vaardigheden. Precies om die reden worden het praktijkdiploma’s genoemd: de praktijk staat voorop!

Als een examenkandidaat bij jullie examen doet, wat kan hij dan verwachten?

De Associatie kent flextoetsen, mondelinge examens en schriftelijke examens. Voor alle toetsen kan de kandidaat zich online inschrijven via onze website. Men kan het tijdstip en de plaats zelf kiezen. Voor de flextoetsen kunnen kandidaten het gehele jaar door terecht bij de 14 locaties van de Open Universiteit. De schriftelijke examens worden vier keer per jaar afgenomen in januari, april, juni en oktober. Ook voor deze examens kun je bij locaties door het hele land terecht. Ieder examen kent onafhankelijk toezicht. Uiteindelijk kijkt een corrector de antwoorden na en beoordeelt de casussen. De schriftelijke examens worden door meerdere examinatoren nagekeken. De kandidaat kan tevens zijn examen inzien.

Waar onderscheidt de Associatie zich in als examenbureau ten opzichte van andere examenbureaus?

Wij nemen per jaar 50.000 examens af. Daarnaast organiseren wij in toenemende mate examens voor derden in andere branches. Wij zijn het meest bekende en grootste examenbureau, waardoor de meeste werkgevers ons kennen. Dat draagt vanzelfsprekend extra bij aan de waarde van het diploma. Wij nemen examens af en leveren de diploma’s, maar in feite zijn wij een leverancier in vertrouwen.

Traditioneel sluit ik mijn interviews altijd af met de vraag of u een goede studietip heeft voor onze cursisten, wat raadt u ze aan?

Op onze website staat alle informatie met betrekking tot de examens. Ook kan men er proefexamens vinden. Wij raden examenkandidaten altijd aan om met deze examens te oefenen. Zo doet men ervaring op met zowel de inhoud als de wijze van afname. Tot slot een tip voor kandidaten: ‘Wanneer je het antwoord niet weet, blijf rustig, sla de vraag even over en kijk later of je er wèl op kunt komen.’

Terug naar boven