Ethisch werken binnen de makelaardij

Vanaf september is het mogelijk om bij IPD Opleidingen de opleiding Ethiek voor Makelaars en Taxateurs te volgen. Onderwijsontwikkelaar Nada Dijkema legt uit waarom deze opleiding zo belangrijk is. “Ethiek geeft makelaars meer houvast bij het uitvoeren van hun werk.”

Nada Dijkema kreeg als onderwijsontwikkelaar en ethica de vraag of ze voor IPD de nieuwe opleiding Ethiek voor Makelaars en Taxateurs kon ontwikkelen. “IPD Opleidingen had een stevige ambitie met deze opleiding. We hebben goed gekeken wat we met deze opleiding konden toevoegen aan de beroepspraktijk van de makelaar. Na een jaar van ontwikkelen is de opleiding goedgekeurd.” Goedgekeurd? “Ja inderdaad, we hebben de opleiding laten inschalen bij het NLQF, de Nederlandse tak van het EQF (European Qualification Framework), als niveau 6 opleiding. Niveau 6 kan je in Nederland vergelijken met het een hbo-opleiding, al krijg je geen bachelordiploma. Met het diploma op zak kan je door de Europese inschaling in heel Europa terecht.”

Van training naar volwaardige opleiding Ethiek voor Makelaardij
Sinds het idee om een opleiding te ontwikkelen geeft Nada al trainingen ethiek aan makelaars en taxateurs. “Tijdens de trainingen maken we een start met het thema ethiek. Het is voor makelaars heel prettig om het eens niet alleen over huizen of koopovereenkomsten te hebben. Hoe voer jij je werk uit, waar loop je tegenaan en wat vind je nu echt belangrijk in je vak? Dat zijn onderwerpen waar makelaars echt wat aan hebben. Ruggespraak met collega’s geeft je dan veel nieuwe inzichten.”

Ethiek geeft meer houvast
Ethiek voor makelaars? Waarom is dat zo belangrijk? “Het is voor makelaars fijn dat ze al hebben nagedacht over dilemma’s uit hun vakgebied. Dat geeft ze meer houvast bij de uitvoering van hun werk. Ook voor de consument is het van belang, want het is voor hen vaak ondoorzichtig wat een makelaar doet. Als consumenten weten dat hun makelaar zich met ethiek heeft beziggehouden schept dat vertrouwen en daar hebben makelaar en consument samen veel aan.

Eerst vragen
Je hebt de opleiding Ethiek voor Makelaars en Taxateurs zelf ontwikkeld, uit hoeveel lessen bestaat deze en kan je er iets meer over vertellen? “Het zijn in totaal zes lessen van zes uur. We beginnen met het stellen van vragen. Dat is het eerste thema. Wat zijn eigenlijk morele vragen in de makelaardij, wat zijn persoonlijke vragen waarmee je zit als je je werk uitvoert, wat zijn vragen in de ethiek en hoe verhouden die zich tot de makelaardij?”

Waarom begin je juist met vragen? Is dat om de cursisten een beetje te triggeren? “Ja, want ethiek is een vak waarin je veel moet nadenken. Het doel is dat je in de praktijk ook vragen kunt stellen bij de dagelijkse gang van zaken en je leert afvragen wat jij belangrijk vindt in je werk.”

Ingangseisen
Zijn er nog speciale eisen voordat je aan de opleiding Ethiek voor Makelaars en Taxateurs begint? “De Basistheorie is een vereiste of een opleiding die door SVMNIVO gelijk wordt geacht, verder is het is mooi meegenomen dat je de makelaardij kent voordat je aan de opleiding Ethiek voor Makelaars en Taxateurs start.”

Zinvolle bijdrage aan de branche
Met het diploma op zak heeft een makelaar dus meer kennis over ethiek binnen de makelaardij. Zijn er, behalve dat iemand er zelf in het vakgebied veel aan heeft, nog andere functies die hij of zij kan vervullen met dit diploma? “Dat hoop ik van wel. We hebben zelf het idee dat de makelaar die deze opleiding heeft gedaan een zinvolle bijdrage aan de branche kan leveren. Bijvoorbeeld als lid van een arbitragecommissie, om te beoordelen hoe ethisch iedereen nu is; of als vertrouwenspersoon op een makelaarskantoor. Dat is natuurlijk bij uitstek iemand die de sector kent en weet hoe lastig je werk kan zijn en hoe je daarover in gesprek kan gaan.”

Steviger in je schoenen
Dus het heeft veel voordelen om de opleiding Ethiek voor Makelaars en Taxateurs te volgen? “Absoluut, als je deze opleiding hebt gedaan weet je beter wat je wilt en sta je steviger in je schoenen. Dit is een groot voordeel voordat je aan je werk als makelaar begint of zelfs als je al jaren in de makelaardij werkt. Het maakt je werk veel prettiger en het zorgt voor een menselijke aanpak.”

 

Terug naar boven