Regeling voor belastingaftrek van studiekosten blijft ook in 2019 bestaan

Voor het belastingjaar 2019 mag u studiekosten die u in dat jaar maakt weer aftrekken van uw belastbaar inkomen. Zo betaalt de overheid ook in 2019 voor een deel mee aan uw opleiding. En dat is wel zo prettig! Hoe zit dat met die aftrek?

De regering was van plan om de fiscale regeling na 2018 af te schaffen en te vervangen door een nieuwe regeling. Maar de fiscale aftrek blijft nu dus nog een jaar langer van kracht.

Update: ook in 2020 kunnen studiekosten worden afgetrokken van de belasting. Daarna gaat een nieuwe regeling in die waarschijnlijk gaat lopen via het UWV.

Belastingaftrek van studiekosten, zo zit dat in elkaar

Het hangt erg van uw persoonlijke situatie af hoe de belastingaftrek voor u uitpakt. Sommige opleidingsinstituten rekenen dit eenvoudig en soms wat rooskleurig voor. Dit zijn de hoofdregels:

  • Aftrekbare studiekosten zijn bijvoorbeeld lesgeld en kosten voor boeken.
  • Niet alle kosten die u maakt voor de studie, kunt u aftrekken. Reiskosten tellen bijvoorbeeld niet mee en ook de aanschaf van een laptop valt buiten de fiscale aftrek.
  • Als uw werkgever meebetaalt aan uw opleiding, moet u dat bedrag eerst van de studiekosten afhalen. Het bedrag dat overblijft mag u opgeven aan de Belastingdienst als studiekosten.
  • Er is bovendien een drempelbedrag. In het belastingjaar 2018 is dat € 250. U moet ook eerst het drempelbedrag van uw studiekosten afhalen: dan heeft het bedrag voor belastingaftrek uitgerekend.
  • In het algemeen geldt: als u relatief weinig belasting betaalt, kunt u ook minder belasting aftrekken. Betaalt u veel belasting omdat u een hoger inkomen heeft, dan kunt u ook meer aftrekken.

Rekenvoorbeelden

Stel: uw studiekosten zijn € 3.000 en uw werkgever betaalt € 1.200 mee. Dan mag u uitgaan van € 1.800 studiekosten. Het drempelbedrag is € 250, dat trekt u daar weer vanaf. Het bedrag van de belastingaftrek is dan € 1.550. Over dat bedrag hoeft u dus geen belasting te betalen. Als u in de inkomstenbelasting valt onder belastingschijf 1 (36,55%), dan vermindert dat voor u de belasting met € 1.550 x 36,55% = € 567. Valt u onder schijf 2 of 3, dan wordt de belastingvermindering € 633 (lees meer info over de belastingschijven).

Nogmaals, het hangt erg af van uw eigen situatie en misschien zijn er redenen waarom u minder (of juist meer) belastingaftrek krijgt. Maar een rekenvoorbeeld zoals het bovenstaande is erg realistisch als u een opleiding gaat doen. Meestal kunt u rekenen op dat belastingvoordeel!

Op de website van de Belastingdienst staan meer rekenvoorbeelden.

Hoe gaat het vanaf 2020 2021?

Het kabinet gaat de fiscale aftrek vervangen door een ‘individuele leerrekening’ waarmee mensen hun studiekosten kunnen verlagen. De overheid werkt nu nog aan deze regeling.